Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - registratúra

Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva -  účtovníctvo, pokladňa

Dodatok č. 3 k zmluve o aktualizácii programov - evidencia obyvateľov

Rámcová kúpna zmluva

Dotatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 355/2021/UZ

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

Darovacia zmluva

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva o aktualizácii programov

Kúpno predajná zmluva

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - Mediinvest

Mandátna zmluva