Rozhodnutie predsedu Národnej rady

Voľby do NR SR - 2023

E - mailová adresa na doručenie oznámenia

E - mailová adresa na doručenie žiadosti - hlasovací preukaz