Rozhodnutie predsedu Národnej rady

Voľby do NR SR - 2023

E - mailová adresa na doručenie oznámenia

E - mailová adresa na doručenie žiadosti - hlasovací preukaz

Zápisnica okrskovej volebnej komisie

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb

Informácie pre voliča - dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo byť volený

Utvorenie volebného okrsku

E - mailová adresa k doručeniu oznámenia delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Kandidáti pre voľby prezidenta

Zápisnica z prvého kola voľby prezidenta SR

Zápisnica z druhého kola voľby prezidenta SR

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do Euróbskeho parlamentu

Informácie pre voliča - dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo býť volený

Informácia pre voliča - dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo býť volený  v anglickom jazyku

E - mailová adresa k doručeniu oznámenia delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie 

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zápisnica z okrskovej volebnej komisie z volieb do EP