Rozhodnutie predsedu Národnej rady

Voľby do NR SR - 2023

E - mailová adresa na doručenie oznámenia

E - mailová adresa na doručenie žiadosti - hlasovací preukaz

Zápisnica okrskovej volebnej komisie

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb

Informácie pre voliča - dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo byť volený

Utvorenie volebného okrsku

E - mailová adresa k doručeniu oznámenia delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do Euróbskeho parlamentu

Informácie pre voliča - dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo býť volený

Informácia pre voliča - dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo býť volený  v anglickom jazyku