Rozpočet obce na rok 2017

Úprava rozpočtu k 30.6.2017

Rozpočet obce na rok 2018

Úprava rozpočtu k 30.06.2018

Rozpočet obce na rok 2019

Úprava rozpočtu k 30.06.2019

Rozpočet obce na rok 2020

Úprava rozpočtu k 04.09.2020

Rozpočet obce na rok 2021

Úprava rozpočtu k 15.06.2021

Úprava rozpočtu k 14.12.2021

Rozpočet obce na roky 2022 - 2024

Úprava rozpočtu k 8.9.2022

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2025

 Rozpočet obce na roky 2023 - 2025

Návrh rozpočtu na rok 2024 - 2026