kstV roku 1992 sa od Telovýchovnej jednoty (TJ) Fričkovce odčlenil a vytvoril samostatný Klub slovenských turistov (KST) Fričkovce.

K jeho vzniku a doterajšej činnosti najväčšou mierou prispeli Alojz Straka, Jozef Harčarik, František Hudák, Ján Harčarik, Martin Paľuv a iní.

Koncom 90. tých rokov má KST Fričkovce v prenájme lyžiarsky vlek na Vlčom dole vo Fričkovciach. Prostredníctvom neho si klub získal peňažné prostriedky a aj vďaka ním si zaobstaral chatku na Čergove v nadmorskej výške asi 920 m n. m. Táto je využívaná ako miesto častého oddychu, ako miesto kde sa dá občerstviť a prenocovať.

V súčasnosti sa klub rozrástol na 43 členov. Ich činnosť spočíva vo výkone pešej a lyžiarskej turistiky hlavne v okolí obce a v okrese Bardejov.

kst-chataMedzi najvýznamnejšie aktivity lyžiarskej turistiky patria prechod Čergovským pohorím, Biela stopa, výstup na Čergov (980 m n. m.) a Lysu (1020 m n. m.). Klub v tejto súvislosti usporadúva zahájenie lyžiarskej sezóny, ukončenie lyžiarskej sezóny, Silvestrovský pochod. Okrem toho KST Fričkovce usporadúva raz do roka výlet do rôznych lokalít Slovenska, ktorého sa zúčastňujú členovia klubu vrátane ich rodinných príslušníkov. Ich ďalšou činnosťou je každoročné vykonanie výročnej schôdze a spolupráca pri kultúrnych podujatiach s ostatnými organizáciami v obci Fričkovce.