Číslo domu - Meno a priezvisko - telefónne číslo

1 Ing. Miroslav Stach 4791791
2 Ján Straka 4791700
4 Ján Sabol 4791756
5 František Paľuv – drevovýr. 4791668
8 Jozef Semanek 4791272
10 Štefan Bednár 4791774
11 Rudolf Bednár 4791773
12 Jozef Harčarik 4791809
13 Justína Holevová 4791772
17 Mária Sochovičová 4791016
19 Stanislav Fedorčák 4791232
21 František Novák 4791766
25 Anna Straková 4791212
26 František Vojtek 4791807
27 Mária Iľková 4791956
29 Jozef Iľko 4791133
30 Mária Adamčinová 4791479
32 Základná škola Fričkovce 4791007
33 Tomáš Fertaľ 4791225
33 Ľubomír Fertaľ 4791649
35 Jozef Zamborský 4791934
39 Jozef Čenteš 4791139
40 Alojz Straka 4791258
41 Jozef Vilček 4791252
43 Emil Harčarik 4791768
47 Ján Kertys 4791758
48 Alojz Vilček 4791757
52 Ing. Ján Iľko 4791800
54 Ing. Stanislav Harčarik 4791760
55 Milan Puchala 4791240
61 Ľudmila Hudáková 4791166
63 Ján Klima 4791798
64 Daniela Stachurová 4791627
65 Jozef Klima 4791176
68 Jaroslav Džačovský 4791027
69 Anna Harčariková 4791789
72 Jozef Hudák 4791776
75 Jozef Špirka 4791025
76 Martin Paľuv 4791775
78 Ladislav Dupľak 4791805
79 Ing. Jozef Šinaľ 4791806
80 Stanislav Kačmár 4791777
82 Albert Fertaľ 4791250
89 Jaroslav Bednár 4791761
90 Jozef Bednár 4791762
91 Ján Harčarik 4791763
92 Margita Harčariková 4791459
93 Rudolf Maník 4791010
94 Dušan Fertaľ 4791242
95 Zdenko Duplák 4791463
96 Jozef Fornadeľ 4791516
98 Mgr. Kristína Semaneková 4791764
101 Ján Harčarik 4791765
102 Jozef Hurňak 4791193
103 Obecný úrad Fričkovce 4791125
104 Jozef Špirka 4791812
105 Dušan Vaško 4791767
106 Stanislav Harčarik 4791611
107 Marek Harčarik 4791779
108 Ján Maník 4791468
112 Jozef Maník 4791478
114 Margita Pavličková 4791469
115 Magdaléna Fertaľová 4791808
117 Materská škola Fričkovce 4791951
120 Štefan Kostelník 4791871
128 Viliam Harbaľ 4791811
130 Anna Katriničová 4791262
131 Vlastimil Dzuriš 4791790
134 Adriana Maniková 4791799
135 Margita Šoltýsová 4791467
136 Jozef Stach 4791245
137 Helena Šoltýsová 4791186
139 Stanislav Halečka 4791473
140 Jozef Petruščak 4791029
141 Ing. Vladimír Iľko 4791786
143 Anna Sabolová 4791464
146 Mária Harčariková 4791028
148 Martin Harčarik 4791255
149 Marián Režník 4791474
150 Justína Straková 4791785
151 Alojz Fertaľ 4791797
152 Milan Kačmár 4791009
153 Margita Maniková 4791477
155 Martin Vilček 4791740
157 Peter Polonyi 4791940
160 Stanislav Zuščík 4791175
161 Mária Iľková 4791939
163 Vincent Ondrejko 4791271
164 Jaroslav Šoltýs 4791722
165 Mária Hudáková 4791624
166 Martin Straka 4791803
169 Vladimír Hudák 4791187
170 Jozef Sabol 4791950
171 Ľubomír Borodáč 4791780
180 Stanislav Kertys 4791783
181 MIJAŠ – Jaroslav Šoltýs 4791409
187 Ján Harčarik 4791936
189 František Halečka 4791935
191 Martin Baláž 4791937
194 František Paľuv – drevovýr. 4791668
195 Ing. Peter Makovický 4791788
200 Ing. Alžbeta Mendózová 4791793
202 Marek Paľuv 4791277