Zmluva o dielo č. 1/2022

Zmluva o audítorskej činnosti

Dodatok č. 5 k Zmluve o zvoze a manipulácií odpadu

Zmluva o spolupráci pri odvádzaní, čistení a likvidácií odpadových vôd vo vodohospodárskom zariadení v čistiarni odpadových vôd Osikov - Fričkovce

Zmluva č. 3220862 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 221/2022 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

Zmluva o spolupráci pri vybudovaní kanalizačnej prípojky

Zmluva o odchyte túlavých zvierat

     Zmluva o obstaravaní zájazdu

Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb

Dodatok č.6 k zmluve o zvoze a manipulácii odpadu