Zmluva o dielo č. 1/2022

Zmluva o audítorskej činnosti

Dodatok č. 5 k Zmluve o zvoze a manipulácií odpadu

Zmluva o spolupráci pri odvádzaní, čistení a likvidácií odpadových vôd vo vodohospodárskom zariadení v čistiarni odpadových vôd Osikov - Fričkovce

Zmluva č. 3220862 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR