Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 205/2013/UZ

Zmluva o spolufinancovani nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018 

Zmluva o dielo č. 01/2018

Kúpna zmluva

Zmluva č. 10-00013950PO2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Dodatok č. DBK/18/06/1333

Kúpna zmluva

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o dielo č. 02/2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  

Dodatok č. 4 k Zmluve o zvoze a manipulácii odpadu