Ing. Ľuboš Čentéš - zástupca SO - poslanec OZ

PhDr. Martin Novák - poslanec OZ

Ján Dolhý - poslanec OZ

Jozef Pavličko - poslanec OZ

Mgr. Kristína Semánková - poslanec OZ