Organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských akcií patrí k prioritám našej obce. Udržiava sa nimi pestrý život v obci, upevňujú sa medziľudské vzťahy, nadväzujú priateľstvá. Mnohé z nich majú už dlhoročnú tradíciu a jednoducho ku Fričkovciam neodmysliteľne patria.

 

Mariášnicky turnaj
Organizujeme ho v spolupráci s nadšencami mariáša v prvých týždňoch nového roku. Zvyčajne sa usporadúva v priestoroch sály KD. Keďže mariáš je hra logická, náročná na pozornosť a vyžaduje dobrý postreh, víťaz môže byť právom hrdý na svoj úspech. Samotnému turnaju často predchádza množstvo "tréningových stretnutí" pri dobrom pive. Atmosféra tejto akcie je veľmi špecifická. Súťaživý duch, nadšenie a akési správne nabudenie je pre toto stretnutie mužského pokolenia veľmi charakteristické.

marias   marias

 

Stolnotenisový turnaj
Hlavným organizátorom tejto akcie je náš miestny odbor matice slovenskej, obecný úrad poskytuje priestor - sálu kultúrneho domu – a prispieva aj vecnými cenami. V turnaji sú zväčša zastúpené všetky vekové kategórie i obe pohlavia. Keďže žien sa zapája o niečo menej, tvoria len jednu kategóriu. Muži sú rozdelení do 2 kategórií: do 18 rokov a nad 18 rokov. Počas roka, ale hlavne pred turnajom sú v sále kultúrneho domu k dispozícii pingpongové stoly a fanúšikovia o tejto hry môžu vo voľnom čase trénovať. Treba vyzdvihnúť, že športová gramotnosť v našej obci je na vysokej úrovni a je tomu tak aj vďaka tejto možnosti.

stolny-tenis   stolny-tenis   stolny-tenis

 

Fašiangový ples
Toto podujatie má už tiež dlhoročnú tradíciu. Termín nie je fixný, určuje sa každoročne v súlade s plesmi a majálesmi v okolí. Ples je organizačne i finančne pomerne náročný, preto sa na organizácii podieľajú viaceré zložky. Naši „matičiari“ vždy zabavia skvelým kultúrnym programom a pomôžu i organizáciou, ostatné zložky sa zapoja minimálne formou  sponzorských darov do tomboly. Kvalitná hudobná skupina, výborné a bohaté menu i veľmi priaznivá cena sú výborným lákadlom. Musíme sa pochváliť, že dobré chýry o tejto akcii sú rozšírené doďaleka a lístky zvyknú byť rýchlo vypredané.

fasiangovy-ples   fasiangovy-ples   fasiangovy-ples

 

Fašiangový karneval spojený s chovaním basy
Opäť čosi živé, dynamické, zábavné. Aj keď je to akcia hlavne pre deti, rodičia, súrodenci i starí rodičia našich škôlkárov a školákov si ju nenechajú ujsť. Miestom konania je areál lyžiarskeho vleku alebo sála KD. Posledná fašiangová nedeľa je najvhodnejším dňom týždňa a keď je tento deň spojený s krásnym zimným slniečkom a snehom vŕzgajúcim pod nohami, atmosféra je neopísateľná. Masky od výmyslu sveta spúšťajúce sa z kopca na lyžiach, sánkach, lavóroch, mechoch vypchatých slamou dávajú zabrať bránici každého diváka. Hosťom sú ponúkané tradičné fašiangové šišky a teplý čaj. Keď sa zamaskované deťúrence vybláznia, prichádza spoza kopca veselá družina na čele s „kňazom“. Jeho úlohou je pochovať basu, ktorá vyhrávala počas celých fašiangov. Tento smútočný akt hlasne doprevádzajú hlasité krojované  plačky a „pohreb“ je zavŕšený poslednými rýchlymi čardášmi našich súboristov.

karneval   karneval   karneval

 

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí žene najvzácnejšej v živote každého z nás – matke. Úctu, lásku, obdiv, vďaku – to všetko snažia vyjadriť deti svojím mamkám, dúfajme nielen, na javiskových doskách. Básničky, piesne, tanečné pásma s láskou nacvičujú pod vedením svojich učiteliek už mesiac vopred. A v plnej paráde sa predvedú v toto sviatočné nedeľné popoludnie. Vystúpenie najmenších škôlkárov strieda program školákov a členov nášho folklórneho súboru. Mamky sú na konci obdarované svojimi ratolesťami vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Kávičkou i nejakým sladkým záverom si ich uctí aj náš pán starosta.

den-matiek   den-matiek   den-matiek

 

Oslavy sviatku Svätého Floriána na Čergove
Ďalšia nedeľná májová slávnosť. Oslavy sa konajú na Čergove, kde na rozhraní katastrov troch okresov  (Bardejov, Prešov, Sabinov) v katastri našej obce stojí pamätník Sv. Floriána, patróna hasičov. Pamätník ešte v roku 2001 vysvätil vtedajší pomocný košický biskup mons. Bernard Bober. Oslavy začínajú zväčša o 13.00 slávnostným pochodom hasičov so zástavou ku soche sv. Floriána a pokračujú krátkou pobožnosťou v réžii duchovných otcov. Pobožnosť je zakončená slávnostným zápisom pozvaných hostí do špeciálnej kroniky venovanej tejto udalosti. Po krátkej prestávke sa predvedú rôzne skupiny folklórnymi vystúpeniami. Nasleduje voľná zábava dopĺňaná prehliadkami požiarnej techniky, ukážkami požiarnych zásahov a súťažami pre deti. Samozrejme je postarané aj o ďalšie naše zmysly. Predáva sa opekaná klobáska, sladkosti, nanuky, káva, a samozrejme i „tekuté“ každého druhu.

P1070106   florian   florian

 

Posedenie pre dôchodcov
Október je mesiacom úcty k starším. Ani naše obecné zastupiteľstvo, starosta obce a MOMS na naše babky a dedkov nezabúdajú. Všetci občania staršej vekovej kategórie sú pozvaní, zvyčajne v jednu zo sobôt v októbri, na spoločné posedenie spojené s pohostením a zábavou. Obecný úrad pri tejto príležitosti zabezpečuje pre pozvaných večeru, zákusok a kávu, folkloristi potešia rezkým kultúrnym programom. A kto má chuť a dostatok energie, môže sa povykrúcať do sýtosti pri ľudovej muzike. Starší občania sa pri tejto príležitosti stretnú, porozprávajú, pospomínajú, zabavia a aspoň na chvíľu možno zabudnú na boľačky a starosti spojené s jeseňou života.

posedenie-pre-dochodcov   posedenie-pre-dochodcov   posedenie-pre-dochodcov

 

Mikuláš
„Pod oknom, za oknom stojí Mikuláš. Čože to Mikuláš v tomto koši máš? Cukrovú bábiku pre dobrú Gabiku a pre zlé detičky metly a paličky...“ túto riekanku si určite pospevujú okolo ôsmeho decembra mnohé deti. Po naplnených čižmách v oknách vlastných izbičiek ich čaká ešte jedna nádielka od Mikuláša, ktorý zavíta spolu s čertom a anjelom do nášho kultúrneho domu. No bez pesničky, či básničky, hlavne u tých väčších, sa to nezaobíde. Mikuláš preverí, či deti poslúchali, čert postraší, zamaže kolomažou a hneď je veselo. V dobrej nálade si deti ešte zatancujú, zaspievajú a v dobrej nálade odchádzajú v sprievode rodičov .

mikulas   mikulas    mikulas