Obec Fričkovce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

Identifikačné údaje:

Názov: Obec Fričkovce

Sídlo: Obecný úrad, Fričkovce 103, 086 42  Hertník

IČO: 00321958

DIČ: 2020623022

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.

Číslo účtu: SK04 0200 0000 0000 0602 8522

Štatutárny zástupca: Ján Šoltýs, starosta obce

Telefón: +421905552962

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.frickovce.sk

 

Profil verejného obstarávateľa je zverejnený na stránke ÚVO.

Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke ÚVO.

 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk "Výstavba detského ihriska v obci Fričkovce" zverejnené 4.7.2019

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 - Zadanie - Výkaz výmer

Príloha č. 3 - Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 5 - Technický popis prvkov

Zápisnica z vyhodonotenia ponúk - zverejnená dňa 17.07.2019