Zvozov kalendr 2023

 Infolist

 Povinne zverejňovanie - Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

 Povinne zverejňovanie - Výpočet vytriedenia komunalných odpadov

 Povinne zverejňovanie - Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Certifikát 2022