Čestné vyhlásenie

doc Priznanie k dani za psa

doc Splnomocnenie VZOR

doc Žiadosť o odstránenie stavby

doc Žiadosť o poskytnutie informácie

doc Žiadosť o povolenie rozkopávky

doc Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

doc Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností

doc Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

Ostatné tlačivá a žiadosti nájdete na stránke

SPOLOČNEJ ÚRADOVNE OBCÍ OKRESU BARDEJOV