Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

Zmluva o obstaraní pobytu

Zmluva č. 320 0353 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Dohoda o spoločnom postupe - SÚC PSK

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Mandátna zmluva

Zámenná zmluva

Dodatok č. 1 k ZoD č. 3/2019

Rámcová kúpna zmluva - ZŠ

Rámcová kúpna zmluva - MŠ

Darovacia zmluva IVECO

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o poskytovaní poradenstva

Zmluva o spolupráci ČOV Osikov - Fričkovce

Zmluva o dielo č. 1/2020

Dohoda č. 20/34/010/19

Dohoda č. 20/34/012/162