Finančná komisia

 • Jozef Pavličko - predseda 
 • PhDr. Martin Novák - člen
 • Mgr. Ľudmila Balážová - člen
 • Ján Kertys - člen
 • Ing. Terézia Hudáková - člen

 

Komisia školstva, kultúry a športu

 • Ing. Ľuboš Čentéš - člen
 • Ján Dolhý - člen
 • Mgr. Ľudmila Balážová - člen
 • Peter Pavličko - člen

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia

 • Ján Dolhý - predseda
 • Jozef Pavličko – člen
 • PhDr. Martin Novák - člen

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • PhDr. Martin Novák – predseda
 • Ján Dolhý – člen
 • Jozef Pavličko - člen