Oznámenie o strategickom dokumente - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 1 Územneho plánu obce Bartošovce