20210913 095235 2Ďalším dokončeným stavebným objektom sprístupneným pre verejnosť v projekte revitalizácie obce sú nové autobusové zastávky, parkoviská a sadové úpravy pri kostole. Táto projektová etapa riešila celkové zlepšenie dopravnej situácie

s vybudovaním parkovacích plôch a komplexné pretvorenie verejného priestoru vedľa cesty III. triedy.

Obidve parkoviská s celkovou kapacitou 21 parkovacích miest by mali slúžiť najmä pre návštevníkov kostola Ružencovej Panny Márie.

K zlepšeniu dopravnej situácie a plynulosti cestnej premávky by mali prispieť aj dve nové bočné odstavné plochy pre autobusy spolu s novými autobusovými zástavkami pre cestujúcu verejnosť. 

Verejné priestranstvo v tejto časti obce je architektonicky riešené a doplnené novými sadovými a parkovými úpravami. Ich súčasťou sú zmiešané kvitnúce trvalkové záhony v rôznych farebných škálach doplnené o vzrastlé stromy, ktoré sú vhodné do tohto vidieckeho prostredia. Priehľadné, kovovo-sklenené autobusové zástavky sú účelovo začlenené do výsadby krov v zmiešaných záhonoch. Štrkový chodník v plynulej línií prechádza trávnatou plochou doplnenou mobiliárom v podobe lavičiek a je lemovaný pestrou výsadbou trvaliek a krov.

Okrasné jablone pôsobivé v čase jarného kvitnutia, taktiež viackmenné brezy svojou žiarivou bielou kôrou, doplnené o pestrofarebné kvitnúce záhony trvaliek, bylín, cibuľovín, krov a stromov spolu s použitým mobiliárom vytvoria nové, plne funkčné a atraktívne miesto v obci. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto projekte spolupodieľali.

 

"SPOLU PRE ROZVOJ OBCE" 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           starosta obce

 

 Stav PRED  

20200527 074253 2       

 Stav PO 

20210913 095235 2

  

 Stav PRED  

20200527 072820 2      

  Stav PO  

 20211022 101648 2 kpia

 20211022 101736 2

 20211022 101445 2

 20211026 144406 2