20211019 101216 2Už v roku 2013 pri zámene pozemkov v časti obce Kamenec sa okrem 15 nových stavebných pozemkov pre občanov, územne vytvorila aj rozľahlá odstavná plocha, nachádzajúca sa pri severnom vstupe do obce, vedľa štátnej cesty III. triedy.

 

Na tomto pozemku obec v priebehu roka 2021 zrealizovala rekonštrukciu celej odstavnej plochy, na ktorej je možné dočasne umiestniť min. 16 osobných áut.

Uvedené priestranstvo by malo slúžiť všetkým občanom, najmä návštevníkom miestneho cintorína.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú aj sadové úpravy a verejná zeleň, ktoré esteticky dopĺňajú a zatraktívňujú vstupný priestor do našej obce.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto projekte spolupodieľali.

 

"SPOLU PRE ROZVOJ OBCE" 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           starosta obce

 

 Stav PRED  

20150708 082851 2       

 Stav PO 

20211019 101216 2

  

 Stav PRED  

20150708 082932 2      

  Stav PO  

 20211019 111721 2