20211022 101057 2V roku 2021 bola vykonaná kompletná rekonštrukcia mostného objektu č. 3491-009 na ceste III. triedy v obci Fričkovce. Tento bol už dlhší čas v kritickom a v havarijnom stave.

Po dokončení celého diela oceňujeme hladký a bezproblémový priebeh všetkých rekonštrukčných prác na tomto objekte.

 

 

Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tejto investícií spolupodieľali.

Osobitný prejav vďaky patrí investorovi stavby - Správe a údržbe ciest PSK.

    

                                                                                                                                                                                                                                                           starosta obce

 

 Stav PRED  

20210408 111315 2       

 Stav PO 

20211022 101057 2

  

 Stav PRED  

20210408 111114 2      

  Stav PO  

 20211022 100313 2