VP Foto PO

Novovybudovaná oddychová zóna, nachádzajúca sa vedľa štátnej cesty pri pôvodnej autobusovej zastávke je ďalším dokončeným stavebným objektom, ktorý bol sprístupnený pre verejnosť a je súčasťou projektu revitalizácie obce.

Cieľom tohto zámeru bola revitalizácia nevyužívaného a zanedbaného obecného verejného priestranstva, jeho estetizácia a vytvorenie územného celku s oddychovou a rekreačnou funkciou. V rámci neho bola okrem iného vybudovaná spevnená plocha, doplnená o palisádový ostrovček so zeleňou a osadená prvkami drobnej architektúry (lavičky, informačná tabuľa, nádoby s kvetmi, odpadkové koše, zábradlie a pod.)

Hlavným prínosom tejto investície by malo byť zlepšenie podmienok pre život na vidieku, zvýšenie atraktivity riešeného územia a rozšírenie zázemia pre trávenie voľného času nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre všetkých návštevníkov Fričkoviec.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto projekte spolupodieľali.

   

"SPOLU PRE ROZVOJ OBCE" 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             starosta obce

 

Stav PRED                   

VP Foto PRED           

  

Stav PO 

VP Foto PO

 Publikačná tabuľa