5a

Po výstavbe chodníka pre peších vedľa štátnej cesty pokračujeme ďalej v doteraz najväčšom PROJEKTE REVITALIZÁCIE OBCE FRIČKOVCE:

 

 

 

 

 

NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

NOVÉ PARKOVISKÁ PRI KOSTOLE

NOVÉ PARKY, SADOVÉ A TERÉNNE ÚPRAVY PRI KOSTOLE

REKONŠTRUKCIA MOSTA č. 9/3491 (SÚC PSK)

NOVÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI DOTERAJŠEJ ZASTÁVKE

NOVÉ PARKOVISKO A SADOVÉ ÚPRAVY PRI CINTORÍNE

NOVÁ ŠTÁTNA CESTA č. III/3491 (SÚC PSK)

A OSTATNÉ...

 

Za všetky obmedzenia sa Vám vopred ospravedlňujeme.

 

 

"SPOLU PRE ROZVOJ OBCE" 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      starosta obce