Testovanie

 

COVID - testovanie sa uskutoční v sobotu, dňa 27.02.2021 v budove Základnej školy Fričkovce:

8.00 - 9.00 hod. - rodičia detí MŠ a ZŠ, učitelia a zamestnanci obce

9.00 - 10.30 hod. - ostatní občania našej obce

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

COVID - testovanie sa uskutoční v sobotu, dňa 13.02.2021 v budove Základnej školy Fričkovce:

8.00 - 9.00 hod. - rodičia detí MŠ a ZŠ, učitelia a zamestnanci obce

9.00 - 10.00 hod. - ostatní občania našej obce

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

V súvislosti s celoplošným testovaním na COVID-19 Vám týmto oznamujeme, že v našej obci sa testovanie uskutoční v sobotu dňa 23.01.2021 v čase od 7.30 do 20.00 hod.

List testovanie