TIK1

V roku 2020 sme získali regionálny príspevok na projekt „Zriadenie turisticko-informačného centra a dobudovanie turistickej infraštruktúry v obci Fričkovce“ od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Realizácia projektu je schválená v rokoch 2020 – 2021 a jeho súčasťou je okrem iného aj zriadenie turisticko-informačnej kancelárie,

ktorá sa bude nachádzať v priestoroch obecného úradu a bude slúžiť širokej verejnosti, turistom a návštevníkom obce na propagáciu obce, regiónu a jeho voľnočasového využitia. V kancelárií by ste mali získať potrebné informácie a taktiež propagačné materiály.

Kancelária bude otvorená a sprístupnená pre verejnosť v priebehu roka 2021.