Florian

V roku 2021 uplynie 20 rokov od vysviacky pamätníka Sv. Floriána – patróna hasičov. Tento je postavený na Čergove na rozhraní troch okresov v katastri obce Fričkovce. Je to najvyššie postavený pamätník Sv. Floriána v rámci celého Slovenska.

Zub času a poveternostné vplyvy sa bohužiaľ značnou mierou podpísali pod jeho zlý a nevyhovujúci technicky stav. Preto v roku 2020 obec Fričkovce zrealizovala kompletnú rekonštrukciu tohto pamätníka. Vizuálny stav a architektonické riešenie objektu ostalo nezmenené.

Veríme, že nový pamätník vydrží veľa rokov a že Sv. Florián nás bude všetkých aj naďalej ochraňovať od všetkého zlého.