wifi2V priebehu roka 2019 bolo schválené rozhodnutie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o pridelení dotácie obci Fričkovce na tento účel, v rámci celoslovenského projektu „WiFi pre Teba“. Jedná sa o vybudovanie 10-tich WiFi zón na verejných priestranstvách v intraviláne našej obce, na ktorých je možné pripojiť sa

na vysokorýchlostný internet. Tento bude všetkým občanom a návštevníkom obce poskytovaný ZDARMA! Cieľom projektu je moderné riešenie podporujúce vybudovanie kvalitného prostredia pre internetovú komunikáciu občanov. Jeho predpokladané ukončenie a spustenie je do konca roka 2019.

 Verejné zóny internetového pripojenia v obci:

1. Centrum obce, Hlavná ulica
2. Pri OcÚ a MŠ
3. Autobusová zastávka a park pri kostole
4. Areál futbalového ihriska
5. Pri hasičskej zbrojnici
6. Pri ZŠ
7. Horný koniec obce (stret Hlavnej a Čergovskej ulice)
8. Detské ihrisko na družstevnom dvore
9. Šatňa na futbalovom ihrisku
10. Hasičská zbrojnica

 

wifi