opticka sietFirma WI-NET s.r.o. Raslavice už od marca 2019 u nás realizuje projekt vybudovania optickej siete. Konkrétne sa jedná o inštaláciu a zavedenie optického kábla vzdušným vedením s pripojením do jednotlivých domácnosti. Výsledkom bude poskytovanie služieb vysokorýchlostného internetu a káblovej

televízie pre jednotlivé napojené domácnosti. Predpokladané ukončenie a spustenie projektu do prevádzky je do konca roka 2019.