FOTOSOTc 6787Deň 2. júl 2017 bol v našej obci slávnostný. Pripomenuli sme si 20. výročie konsekrácie kostola Ružencovej Panny Márie a 590. výročie písomnej zmienky o obci Fričkovce.


O 10.30 hod. sa konala slávnostná svätá omša v kostole RPM, následne po slávnostnom obede v sále KD sa v centre obce oficiálne otvoril úsek zrekonštruovanej cesty na Hlavnej ulici. Kultúrny program začal o 14.00 hod. v areáli futbalového ihriska. V ňom sa po príhovore starostu obce uskutočnila prezentácia odbornej knižnej publikácie „Fričkovce, dejiny obce“, ktorú odprezentovali starosta obce, zostavovateľ aj všetci jej autori. Následne v rámci kultúrneho programu vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ, matičiari a jednota dôchodcov z Fričkoviec, spevácka skupina Osikovčan, Ing. Štefan Barančík a ľudová hudba Šarišanci. Celý kultúrny program príjemne spestrila a moderátorsky sprevádzala p. Poláková.


V rámci doprovodného programu bola pre všetkých účastníkov osláv pripravená fotogaléria na tému história Fričkoviec, prezentácia výrobkov a remesiel miestnych občanov, prezentácia výtvarnej tvorby deti MŠ a ZŠ, ukážka hasičskej techniky, animačné služby pre deti (šmýkačka aj zábavný program), maľovanie na tvár, modelovanie postavičiek, maskot a pod. Súčasťou doprovodného programu boli kone pod sedlom aj v záprahu, ukážka podkúvania koníka a prelet dravca. Samozrejme nechýbalo ani bohaté občerstvenie.

 

OcÚ vo Fričkovciach ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na organizačno- technickom zabezpečení týchto osláv.

 

 

Fotogaléria – Oslavy 590. výročia obce – 2.7.2017