FOTOSOTc 6721

Dňa 2. júla 2017 v rámci osláv 590. výročia obce bol v centre obce oficiálne otvorený úsek zrekonštruovanej cesty na Hlavnej ulici. Otvorenie vykonali starosta obce, stavebný dozor a zhotoviteľ stavby

za prítomnosti poslancov OZ a niektorých hostí, ktorí sa osláv zúčastnili. Rekonštrukcia cesty prebiehala od októbra 2016 do júna 2017 v rámci projektu „Úprava verejného priestranstva v obci Fričkovce“. Berúc do úvahy odborný posudok celkového technického stavu jednotlivých miestnych komunikácií, dobu ich výstavby, frekvenciu prejazdov atď., v súlade s plnením programu na volebné obdobie a taktiež na základe uznesenia z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol tento investičný zámer zaradený do I. etapy programu revitalizácie obce. V rámci nej bola vybudovaná kanalizácia dažďovej vody a chodník pre peších v úseku od štátnej cesty III. triedy ku kostolu sv. Martina spolu s odvodnením a novým asfaltovým povrchom na vozovke.

 

V programe revitalizácie obce sa následne plánujú realizovať aj ďalšie etapy a postupne sa budú rekonštruovať aj ostatné miestne komunikácie a oddychové zóny v obci.

 

 

Fotogaléria - Otvorenie úseku zrekonštruovanej cesty – Hlavná ulica – 2.7.2017

 

Fotogaléria - Rekonštrukcia MK - Hlavná ul. - október 2016 - jún 2017