P1140260V nedeľu dňa 18. júna 2017 sa konalo slávnostné otvorenie turistického náučného chodníka, ktorý bol vybudovaný na trase Fričkovce – Čergov sedlo. Tento projekt realizoval Klub slovenských turistov Fričkovce

v spolupráci s OZPROF – Občianske združenie pre rozvoj obce Fričkovce v prvej polovici roku 2017. Zámer finančne podporili LESY SR, š.p. Súčasťou otvorenia a sprístupnenia informačných tabúľ bola oslava 30 rokov organizovanej turistiky vo Fričkovciach, ktorá sa konala pri pamätníku Sv. Floriána a pri chatke KST na Čergove. Náučný chodník by mal slúžiť nielen občanom Fričkoviec, ale všetkým turistom a návštevníkom, ktorí budú prechádzať Čergovským pohorím. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho vybudovaniu.

 

 

Fotogaléria – Turistický náučný chodník – 18.6.2017