Fričkovce Fričkovce

 

Upozornenie: Stránka v rekonštrukcii

 

Kamerový systém v obci

20150216 132449V decembri 2014 obec zabezpečila v rámci projektu prevencie kriminality z Ministerstva vnútra SR dotáciu vo výške 5000,- € na realizáciu projektu „Vybudovanie kamerového systému v obci Fričkovce".

Kamery, ktoré boli v I. etape nainštalované, snímajú priestor pred OcÚ a okolie bytov a MŠ. Sú vybavené motorickým zoomom s nočným videním, snímajú výlučne verejné priestranstvá v obci (nie súkromné pozemky občanov). Záznam je zachytený prostredníctvom nahrávacieho a obslužného zariadenia na OcÚ. Výsledkom projektu by mala byť najmä prevencia proti kriminalite, vandalizmu a trestnej činnosti a ochrana majetku občanov obce Fričkovce. Momentálne máme podanú žiadosť na II. etapu tohto projektu, v rámci ktorej by mali byť zabezpečené aj ostatné verejné priestranstvá v obci a taktiež vstupné časti do obce.

 

 

Fotogaléria - Kamerový systém v obci - 16.2.2015

 

 

© 2020 | www.frickovce.sk - oficiálna web stránka obce Fričkovce / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov