P112086719. január 2016 bol pre seniorov z Fričkoviec slávnostným dňom. Práve v tento deň riaditeľ zariadenia pre seniorov v Kružľove Ing. Ján Artim spolu so starostom obce Ing. Matejom Strakom prestrihli pásku a otvorili denný stacionár pre seniorov vo Fričkovciach.

Priestory denného stacionára požehnal a krátku pobožnosť odslúžil Vdp. Juraj Takáč. K slávnostnej atmosfére prispeli aj členovia Základnej organizácie jednoty dôchodcov krátkym kultúrnym programom.

Stacionár je zriadený v zrekonštruovaných prízemných priestoroch kultúrno správnej budovy. Je to miesto, ktoré poskytne seniorom pomoc v mieste ich bydliska a spolu s ďalšími službami im umožní prežiť dôstojný a plnohodnotný život vo svojej obci. Poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie a tiež zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. Využívať ho môžu seniori, ktorým ich ekonomicky aktívny príslušníci rodiny nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť ako aj seniori, ktorí žijú sami a potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť si svoj voľný čas.

Želáme našim rodičom a starým rodičom príjemný pobyt v novootvorenom zariadení.

 

 

 

Fotogaléria - Otvorenie denného stacionára pre seniorov - 19.1.2016