xls Poplatky za prenájom KSB a inventára platné k 01. 01. 2011