P1090962Materská škola v spolupráci s Jednotou dôchodcov vo Fričkovciach zorganizovali na „Kvetnú nedeľu“ 1.4.2012 v sále kultúrneho domu spoločné posedenie, kde babky a dedkovia prezentovali „ako to bolo voľakedy.“ Hoci ľudia vo Fričkovciach žijú moderným spôsobom života, ľudové tradície a zvyky sú jeho súčasťou. Dôkazom toho

bolo aj nedeľné popoludnie. Členovia jednoty  dôchodcov a deti z materskej školy si obliekli kroje a spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi prišli na spoločné posedenie, kde ich čakalo milé prekvapenie. Pripravili im ho zamestnanci materskej školy – sála kultúrneho domu sa premenila na „prednú parádnu chyžu a na zadnú chyžu“. Všetko tam bolo ako voľakedy: sviatočný stôl, posteľ s perinami, kolíska, kolovrátok, kudzeľ, dzbušek /na výrobu masla/, žehlička, mangeľ na žehlenie a mnoho ďalších predmetov, ktoré sa používali voľakedy. Tieto predmety pred očami detí ožili, lebo babky a dedkovia im ukázali ako sa priadlo, páralo perie, ako maľovali vajíčka v cibuľovej šupke, ako vyrábali drevené varechy, píšťalky a korbáče a ako sa mútilo maslo, ktoré si deti na chlebíku mohli aj ochutnať a vlastnoručne vyskúšať prácu na jednotlivých nástrojoch. Po tejto pestrej a bohatej prehliadke ukázali svoju šikovnosť aj deti a predviedli sa krátkym kultúrnym programom. Ich vystúpenie sa nieslo v jarnom a veľkonočnom duchu. Keďže symbolom jari je vajíčko, ktoré znamená zrodenie nového života,  členovia jednoty dôchodcov pripravili pre deti a všetkých prítomných malé predstavenie „Krstiny na valale“ so všetkými zvykmi, aké boli voľakedy: narodenie  bábätka, kúpanie, obliekanie, uspávanie, zvyky a povery pred krstom a samozrejme samotné krstiny, kde nechýbali tradičné pesničky a hudba. Na krstiny boli pozvaní aj všetci prítomní, lebo babičky nachystali pre deti chutné pohostenie a tradičné kysnuté koláče. Deti si potom odniesli domov množstvo dojmov, zážitkov  a skúseností. Boli obohatené o ľudové tradície, ale aj  o darčeky, lebo dievčatá dostali od starkých maľované vajíčko a chlapci korbáčik. V to krásne nedeľné popoludnie sa všetko prelínalo a tvorilo neodmysliteľnú súčasť ľudského života: práca, piesne i obradné divadlo boli živé, plné nadšenia a oslavy nového života a energie. Atmosféra nedeľného popoludnia na „Kvetnú nedeľu“ bola úžasná, lebo všetko minulé dnes budí úžas. Preto  poznajme minulosť, aby sme si vedeli vážiť prítomnosť!

Pomocou ľudových zvyklostí sa nám podarilo odhaliť to, čo sa niekedy nemení: silu ľudského ducha, ktorý sa túži zorientovať v každodennom živote.

Vo Fričkovciach sa ľudové zvyky a tradície naďalej rozvíjajú a prenášajú  aj na mladé generácie. Za čo patrí srdečná vďaka aj aktívnym členom Jednoty dôchodcov vo Fričkovciach, ku ktorým patrí: Mária Špirková, Helena Semaneková, Justina Semaneková,  Anna  Harčariková, manželia Helena a Ján Straka, Jozef Straka  a Pavol Kováč.

                                                                         

                                                                                               Mária Kapecová, riaditeľka MŠ Fričkovce

Fotogaléria - Kvetná nedeľa vo Fričkovciach - 1.4.2012