P1070508Dňa 27. júna 2011 sme začali s rekonštrukciou oplotenia areálu a ihriska Základnej školy. Z tohto dôvodu je prísny zákaz využívania priestorov areálu ZŠ až do odvolania, t.z. do ukončenia všetkých

rekonštrukčných prác na objekte. Po rekonštrukcií bude možné tento objekt zo strany širokej verejnosti užívať výlučne pre športové, oddychové a relaxačné účely. Za zhovievavosť a porozumenie vopred ďakujeme.