101_4468V nedeľu, dňa 26. júna 2011 sa o 15.30 hod. konalo na futbalovom ihrisku vo Fričkovciach športové popoludnie spojené s oslavou dňa otcov. V programe po príhovore starostu obce vystúpili deti Materskej školy, žiaci Základnej školy a členovia Dobrovoňého hasičského zboru

predviedli všetkým prítomným požiarny útok a hasičskú techniku. Program sa zavŕšil rôznymi športovými súťažmi a hrami deti s rodičmi. Úplne na záver si občania obce zahrali spoločný obecný volejbal. Samozrejme ze v tento deň bol víťazom každý jeden účastník.

Fotogaléria - Športové popoludnie a deň otcov