Z dôvodu stavebných úprav cesty III/3491 a mostných objektov M2063 a M5161, na základe rozhodnutia Okresného úradu Bardejov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dochádza k úplnej uzávere úseku cesty :
č. III/3491 v km 9,950 – 13,100 v úseku od križovatky s miestnou cestou v obci Hertník po križovatku III/3491 – III/3494 do obce Šiba;
Obchádzka vedie po ceste č. III/3491 Hertník, po ceste č. III/3493 Hertník – Bartošovce – Janovce, po ceste č. II/545 Janovce - Kobyly - Kľušov – Kľušovská Zábava, po ceste č. III/3491 Kľušovská Zábava – Šiba.
Doba uzávierky:
od 01.03.2024 so začiatkom od 8.30 hod. do 31.10.2024.
Obmedzenie pre autobusovú dopravu platia už
od 00.00 dňa 01.03.2024 do 24.00 dňa 31.10.2024.