Fričkovce - oficiálna web stránka obce Fričkovce | www.frickovce.sk

Vítajte na našich webových stránkach

Vážení spoluobčania, Vážení návštevníci internetových stránok obce Fričkovce. V súvislosti so značným rozvojom informatizácie spoločnosti, kedy prístup na internet má už väčšina domácnosti,  je pre nás potešením poskytnúť vám hneď v prvej polovici roka 2011 nové kompletné informačné
viac zobraziť viac

obec-frickovce-aktuality

Činnosť, aktivity a vykonané práce v roku 2013

E-mail Tlačiť PDF

práca1Na základe plánu prác a cinností a taktiež programu starostu obce na volebné obdobie 2010-2014 Vám starosta obce predkladá túto správu o činností, aktivitách a vykonaných prácach v rámci OcÚ Frickovce v priebehu roka 2013

Čítať celý článok...
 

Nový park v centre obce

E-mail Tlačiť PDF

2013-08-02 10.15.45Rozhodnutím ministra životného prostredia SR bola v rámci Programu obnovy dediny na rok 2013 poskytnutá našej obci dotácia na realizáciu projektu s názvom: „Estetizácia verejných priestranstiev a revitalizácia zelene. Miestny park obce Fričkovce".

Čítať celý článok...
 

PONUKA nehnuteľnosti na prenájom

E-mail Tlačiť PDF

2013-04-16 15.32.55Na základe uznesenia zo XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva mi dovoľte, aby som Vás oboznámil s ponukou dočasného využívania a prenájmu uvedených nehnuteľností.

Konkrétne sa jedná o nehnuteľnosti vedené na LV č. 1308 a to:

Čítať celý článok...
 

KOLAUDÁCIA BYTOV, uzávierka prijímania žiadosti je do 29.11.2013

E-mail Tlačiť PDF

2013-09-03 12.47.53V priebehu týchto dní sa v rámci projektu „6 b.j. Fričkovce – obecné nájomné byty" realizujú záverečné práce spojené s ich výstavbou a celý objekt sa pripravuje na kolaudáciu. Dňa 18.10.2013 bolo na XX. zasadnutí OZ

Čítať celý článok...
 

Obec vytvorila 15 nových stavebných pozemkov - KAMENEC

E-mail Tlačiť PDF

image002Na základe plánu obce Fričkovce sa v priebehu roka 2012 v súvislosti s vytvorením možnosti individuálnej bytovej výstavby v obci začalo konanie v miestnej časti obce KAMENEC. Miestna komunikácia (cesta) smerom na Bartošovce nebola

Čítať celý článok...
 

Občania môžu podávať žiadosti o pridelenie bytov na bývanie

E-mail Tlačiť PDF

2012-11-13_09.52.48V priebehu mesiaca júl 2012 Obec Fričkovce ako úspešný žiadateľ o podporu začal s výstavbou obecných nájomných bytov, ktoré budú vytvorené formou nadstavby nad existujúcu budovu materskej školy vo Fričkovciach.

Čítať celý článok...
 
mod_kontakt
erb Obecný úrad
Fričkovce 103
086 42 Hertník

tel.: (+421) 54 / 479 11 25
fax.: (+421) 54 / 488 21 26
email: frickovce@frickovce.sk

IČO: 00321958
DIČ: 2020623022
č. účtu: SK04 0200 0000 0000 0602 8522
GPS: 49.18546, 21.23897
video-prezentacia-frickovce

Zaujímavé odkazy

frickovsky-spravodaj mapa-cintorinavyvoz-odpadovcestovny-poriadoktelefonny-zoznamkronikapovodna-stranka

Futbalové info

 

Výsledky a štatistiky