Vážení spoluobčania, Vážení návštevníci internetových stránok obce Fričkovce.

V súvislosti so značným rozvojom informatizácie spoločnosti, kedy prístup na internet má už väčšina domácnosti,  je pre nás potešením poskytnúť vám nové kompletné informačné spektrum obce Fričkovce.
Tieto internetové stránky by mali slúžiť hlavne obyvateľom našej obce, rodákom z Fričkoviec, ale aj ostatným návštevníkom stránok. Osobne pokladám túto formu informovanosti za veľmi dôležitý aspekt pre budovanie modernej a otvorenej samosprávy.
Hlavným cieľom týchto stránok je poskytovanie informácií zo všetkých oblastí života obce, od jej histórie až po súčasnosť, o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach, o vykonaných prácach a projektoch na podporu rozvoja obce, o činnosti výkonných a riadiacich orgánoch a o celkovom dianí vo Fričkovciach.
Všetky aktuality a informácie sa budú priebežne dopĺňať a obnovovať. Privítame každý jeden námet, každú pripomienku alebo sťažnosť, ktorá by bola prospešná pre vylepšenie kvality stránok. Týmto vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k ich tvorbe.

 

Ing. Matej STRAKA
                                   starosta obce