Fričkovce Fričkovce

Komisie obecného zastupiteľstva

finančná komisia

 • Ing. Maroš Katrinič – predseda
 • Martin Puchala – člen
 • Ing. Gabriela Harčaríková - člen
 • Ing. Vladimír Iľko - člen

 

komisia školstva, kultúry a športu

 • Mgr. Martina Harčaríková – predseda
 • Anna Sabolová – člen
 • Mgr. Eva Borodáčová – člen
 • Mgr. Kristína Semánková - člen
 • Ing. Jozef Katrinič - člen
 • Ing. Ľuboš Čenteš - člen

 

komisia verejného poriadku a životného prostredia

 • Martin Puchala – predseda
 • Ing. Maroš Katrinič – člen
 • Marta Harčariková – člen
 • Miroslav Pavličko - člen

 

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Marta Harčariková – predseda
 • Mgr. Martina Harčaríková – člen
 • Miroslav Pavličko - člen

© 2018 | www.frickovce.sk - oficiálna web stránka obce Fričkovce / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov