Fričkovce Fričkovce

Činnosť, aktivity a vykonané práce v roku 2012

999984451obr1Na základe plánu prác a cinností a taktiež programu starostu obce na volebné obdobie 2010-2014 Vám starosta obce predkladá túto správu o činností, aktivitách a vykonaných prácach v rámci OcÚ Frickovce v priebehu roka 2012 /v textovej aj v grafickej forme/:
pdf Činnosť, aktivity a vykonané práce v roku 2012

 

 

 

© 2020 | www.frickovce.sk - oficiálna web stránka obce Fričkovce / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov