Fričkovce Fričkovce

Vývoz separovaného odpadu

Kalendar vyvoz separovaneho odpadu 2019


Tieto orientačné termíny vývozu separovaného odpadu boli predložené Obecnému úradu Fričkovce vývozcom odpadu.
O každej zmene termínu vývozu Vás OcÚ Fričkovce bude včas informovať.

 

Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti je zabezpečený každý tretí týždeň.

Predpokladané termíny v roku 2019:
15.1., 5.2., 26.2., 19.3., 9.4, 30.4., 21.5., 11.6., 2.7., 23.7., 13.8., 3.9., 24.9., 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.

   

 

© 2018 | www.frickovce.sk - oficiálna web stránka obce Fričkovce / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov