koronavirusNa základe opatrení Ústredného krízového štábu pre zamedzenie šírenia koronavírusu oznamujeme občanom, že v obci Fričkovce je v termíne od 16.03.2020 zatvorená Základná škola, Materská škola, Školská jedáleň, Školský klub detí, Denný stacionár a školské ihriská. Od tohto dátumu sa

nebudú konať bohoslužby. Taktiež Obecný úrad vo Fričkovciach pracuje v obmedzenom režime, otvorený je počas pracovných dní v čase od 8.00 do 11.00 hod.

Vyzývame občanov, aby sledovali aktuálny vývoj a riadili sa opatreniami a pokynmi, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.

 

 

Príhovor starostu obce - koronavírus

 

Oznamujeme všetkým občanom s trvalým pobytom v našej obci, ktorí z dôvodu nedostatku ochranných rúšok ich v prvej etape výdaja nedostali, že OCHRANNE RÚŠKA sa budú vydávať v dňoch 2.4. a 3.4.2020 v čase od 8.00 do 11.00 hod. v kancelárií OcÚ vo Fričkovciach. Stačí, ak si ich príde prevziať jeden člen z domácnosti.

 

INFEKCIA spôsobená novým typom koronavírusu

Čo robiť, ak cestujete z oblasti nákazy novým koronavírusom

Koronavírus - anglicky

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblasti výskytu ochorenia COVID-19

Odporúčania - anglicky

Usmernenie hlavného hygienika SR

Cestovné odporúčanie

Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE - KARANTÉNA

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE - Zákaz hromadných podujatí

Usmernenie hlavného hygienika SR

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe - 12.03.2020

16.03.2020 - Usmernenie hlavného hygienika SR

16.03.2020 - Vyhlásenie núdzového stavu

16.03.2020 - Opatrenie ÚVZ SR - obmedzenie prevádzok

17.03.2020 - Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR 

19.03.2020 - Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

19.03.2020 - Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 - piata aktualizácia

29.03.2020 - Uzatvorenie prevádzok - režimové opatrenia hlavného hygienika SR

31.03.2020 - Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 - šiesta aktualizácia

20.04.2020 - Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 - siedma aktualizácia