Fričkovce Fričkovce

 

Upozornenie: Stránka v rekonštrukcii

 

Čo sa v obci urobilo v roku 2019

team2Na základe plánu prác a činnosti a taktiež programu starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 Vám starosta obce predkladá túto správu o činnosti, aktivitách a vykonaných prácach v rámci OcÚ Fričkovce v priebehu roka 2019.

 

Činnosť, aktivity a vykonané práce v roku 2019

 

 

 

© 2020 | www.frickovce.sk - oficiálna web stránka obce Fričkovce / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov