Letak zmeny v zbere a vyvoze KOHlavným cieľom zmien v zbere a vývoze komunálneho odpadu v našej obci je zavedenie spravodlivejšieho systému vývozu „Kto separuje odpad, bude platiť menej ako tí, čo neseparujú vôbec, resp. produkujú viac odpadu“. Účinnosť týchto zmien je od 1.1.2020.

 

 

 

 

 

Zmeny v zbere a vyvoze KO