KSB poPo I. etape rekonštrukcie, v rámci ktorej sa vymenili okná a dvere máme momentálne ukončenú aj II. etapu – zateplenie obvodového plášťa celej budovy a vonkajšie úpravy. Materiál bol zakúpený minulý rok z dotácie od Ministerstva financií SR.

Nakoľko máme záujem minimalizovať celkové náklady, preto sme si všetky práce vykonávali svojpomocne. Na stavbe pracovali výlučne zamestnanci našej obce. Takto sme dokázali ušetriť nemalé finančné prostriedky. Nepreplácame drahé firmy a prácu sme takto poskytli našim občanom. V rámci II. etapy sa zrealizovalo zateplenie obvodového plášťa budovy, nová fasádna omietka, výmena dažďových zvodov a kompletné vonkajšie úpravy (zámkové dlažby, parkové lavičky, vlajkové stožiare, ostatný mobiliár, výsadba zelene, rôzne nátery, maľby a pod.)

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali na týchto rekonštrukčných prácach.

 

 STAV PRED REKONŠTRUKCIOU

KSB pred

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

STAV PO REKONŠTRUKCIÍ  

20190909 065645