nakladacObec prednedávnom zakúpila nový kolesový nakladač značky GUNSTIG 916A 4x4 spolu s príslušenstvom (snehová radlica, posypávač kameniva, základná lyžica, viacúčelová lyžica 4 v 1 a paletové vidly). Táto technika nám bude slúžiť na zimnú údržbu ciest a 

rôzne udržiavacie práce v obci. Financovanie je zabezpečené aj formou dotácie z Úradu vlády SR v rámci výjazdového rokovania vlády v Bardejove vo výške 20.000,- €. Celá táto investícia je vzhľadom na poskytnutú dotáciu hodnotená ako vysoko návratná, nakoľko si dokážeme množstvo prác aj investičných zámerov urobiť sami, lacnejšie a s našimi občanmi. Pevne veríme, že našich obyvateľov čaká kvalitnejšia zimná údržba ciest a komplexne lepšie komunálne služby.