photo 82f71a md

VSD, a.s. oznamuje verejnosti, že v súvislosti s rekonštrukciou NN siete v obci Fričkovce je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v jednotlivých dňoch, v čase od 7.30 do 16.00 hod., v častiach obce podľa priloženého rozpisu.

 

  

 

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Fričkovce