kameryV novembri 2015 obec realizovala projekt „Vybudovanie kamerového systému v obci Fričkovce - II. etapa". V rámci II. etapy projektu boli naištalované kamery

vo vstupných častiach do obce a taktiež pri autobusovej zastávke. Kamery sú vybavené motorickým zoomom s nočným videním, snímajú výlučne verejné priestranstvá v obci (nie súkromné pozemky občanov). Záznam je zachytený prostredníctvom nahrávacieho a obslužného zariadenia na OcÚ. Výsledkom projektu by mala byť najmä prevencia proti kriminalite, vandalizmu a trestnej činnosti a ochrana majetku občanov obce Fričkovce.

 

Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva vnútra SR.

 

 

Fotogaléria - Kamerový systém v obci - II. etapa - 19.11.2015