Fričkovce Fričkovce

 

Upozornenie: Stránka v rekonštrukcii

 

Estetizácia vstupných časti do obce Fričkovce

20150717 113544Na základe podanej žiadosti obce a na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR bola obci Fričkovce poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny 2015

vo výške 5000,- € na realizáciu projektu s názvom „Estetizácia vstupných častí do obce Fričkovce".

Tento projekt bol zrealizovaný v júli 2015 a jeho hlavným cieľom je architektonické skrášlenie vstupných priestorov do obce a zachovanie rázu prírodného a vidieckeho prostredia.

 

 

 

FOTO – „Estetizácia vstupných častí do obce Fričkovce"

 

 

 

© 2020 | www.frickovce.sk - oficiálna web stránka obce Fričkovce / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov