20161104 180647

Dňa 4.11.2016 sa v Bardejove v budove seniorcentra konala okresná súťaž „BABIČKA BARDEJOVSKéHO OKRESU 2016". Súťaž bola organizovaná pod záštitou primátora mesta Bardejov v spolupráci s okresnou a mestskou organizáciou JDS Bardejov.

Nominovaných bolo 6 babičiek z okresu Bardejov v zastúpení obcí Malcov, Raslavice, Zlaté, Fričkovce, Smilno a Beloveža.

Súťažiace sa predviedli v troch kolách. Prvé kolo bolo predvedenie a predstavenie kroja. V druhom kole mali babičky prezentovať svoju rodnú obec a v rámci tretieho kola bola individuálna prezentácia všetkých nominovaných babičiek.
Účastníčky boli vyhodnotené v troch kategóriách - MISS najstaršia babička, MISS obecenstvo a celková MISS okresu Bardejov. MISS obecenstvo vyhrala babička z obce Zlaté a v ostatných dvoch kategóriách sa stala suverénnou víťazkou súťažiaca s číslom 4 p. Justína Semáneková z Fričkoviec.

 

Výherkyni srdečne blahoželáme a zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie za vzornú reprezentáciu obce Fričkovce.

 

 

 

Fotogaléria - Babička bardejovského okresu 2016 - 4.11.2016