Fričkovce Fričkovce

Obec Fričkovce - Aktuality

Činnosť, aktivity a vykonané práce v roku 2014

prácaNa základe plánu prác a činností a taktiež programu starostu obce na volebné obdobie 2010-2014 Vám starosta obce predkladá túto správu o činností, aktivitách a vykonaných prácach v rámci OcÚ Frickovce v priebehu roka 2014

/v textovej aj v grafickej forme/:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť, aktivity a vykonané práce v roku 2014

 

 

 

 

 

© 2018 | www.frickovce.sk - oficiálna web stránka obce Fričkovce / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov